Technisches Museum Liberec - Tschechische Republik

März 2019

Technické museum Liberec - Česká Republika

Liberec liegt im Norden Tschechiens nicht weit vom Dreiländereck mit Polen und Deutschland entfernt im Reichenberger Kessel (Liberecká kotlina) des Zittauer Beckens (tschech. Žitavská pánev), der vom Isergebirge im Nordosten und dem Jeschkengebirge (tschechisch Ještědský hřbet) im Südwesten begrenzt wird. 

 Das Museum befindet sich in drei Pavillons. Der ursprüngliche Pavillon A ist vor allem auf Transportmittel ausgerichtet. Hier finden Sie vor allem Autos, Motorräder, eine einzigartige Ausstellung von Fahrrädern, es gibt auch etwas für die Eisenbahn-und Straßenbahnfreunde.

V současnosti se muzeum rozprostírá ve třech pavilonech. Původní pavilon A, se zaměřuje zejména na dopravní prostředky. Naleznete tak zde především automobily, motocykly, unikátní výstavu kol, něco i pro železniční a tramvajoví nadšence.

V září 2017 se muzeum rozrostlo o pavilon B. Zde je prezentována textilní minulost Liberce, a díky spolupráci s významnými průmyslovými firmami působícími na Liberecku zde naleznete také ukázky moderních výrobních technologií různých firem. Zajímavá je pak expozice týkající se Vojenské odborné školy leteckých mechaniků (VOŠLM), která v Liberci krátce po válce působila.

K příležitosti oslav vzniku 100 let republiky došlo k otevření pavilonu C. Pavilon je věnován veřejné dopravě a její historii na Liberecku. 


Pavillon A 


Das Königreich der Automobile / království automobilů

Pavillon D

Der April 2018 stand im Zeichen der Eröffnung des Pavillons: Pavillon D-Kingdom der Automobile. Hier können Sie Luxusautos wie Rolls-Royce oder Cadillac und deren Entwicklung über den 20. Jahrhunderten. Allerdings gibt es mehr als 100 Jahre alte (wie das Maxwell-Auto oder das einzigartige Ford T Rajo Racing Special).

Duben 2018 se nesl ve znamení otevření dalšího pavilonu: pavilonu D - Království automobilů. Zde se můžete těšit na luxusní automobily značek jako Rolls-Royce či Cadillac a jejich rozvoj napříč 20. stoletím. Narazíte zde však i na unikáty více než 100 let staré (například automobil Maxwell, či unikátní závodní speciál Ford T Rajo).

 

Text Quelle: Technische Museum Liberec